Karin Jonsson Nutrition

Om mig

Jag är nutritionist. Det är tyvärr inte så allmänt känt vad en nutritionist gör idag trots vår stora relevans med tanke på samhällets intresse för och behov av kunskap inom kost och hälsa… Nutritionister kallas även näringsfysiologer, vilket kan vara ett lite mer talande namn. En näringsfysiolog har en vetenskaplig utbildning inom näringslära, min egen från Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Vi har läst mycket kemi, biologi och fysiologi samt många kurser inom näringslära förstås.

Livsmedel ligger mig varmt om hjärtat och jag har därför själv valt att läsa Växtfysiologi och Functional foods på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), där jag även gjort ett analysprojekt om havre. Jag har dessutom läst en termin i Frankrike på en ingenjörsutbildning inom livsmedel, hälsa och livsmedelsindustri.

Jag blev färdig nutritionist i januari 2009, varpå jag strax därefter startade upp mitt egna företag. Jag har hållit föreläsningar och haft kostrådgivningar, vilket engagerat mig varmt. Jag har hjälpt både livsmedelsföretag och restauranger med sin hälsoprofil och i sitt hälsoarbete. Det kan handla om allt ifrån utformning av hälsosamma recept och näringsberäkning till att skriva texter till företagets hemsida. I dagsläget handlar en stor del av mitt arbete med livsmedelsföretag om att hjälpa företagen navigera i EU:s regelverk kring närings- och hälsopåståenden, vilket ofta upplevs väldigt svårt av företagen.

Hösten 2016 disputerade jag från avdelningen för Livsmedelskemi, Chalmers tekniska högskola. Mitt doktorandprojekt handlade om kostmönster hos gravida och ammande mammor och deras barn i relation till allergiutveckling. Som mamma till en fyraårig liten tjej kändes mitt projekt fantastiskt relevant och intressant.

Karin Jonsson