Karin Jonsson Nutrition

Länkar

Här har jag samlat lite länkar som jag tycker kan vara användbara och intressanta. Mina favoriter är Livsmedelsverket, Livsmedelssverige, Swedish Nutrition Foundation, Livsmedelsföreningen, Livsmedel i fokus, Nutritionistföreningen och Svensk Förening för Näringslära!

www.slv.se
Livsmedelsverket, innehåller information om det mesta som rör kost och hälsa.

www.efsa.eu
European Food Safety Authority, den europeiska motsvarigheten till Livsmedelsverket.

www.fda.gov
Food and Drug Administration, den amerikanska motsvarigheten till Livsmedelsverket.

www.who.int
Världshälsoorganisationen, internationellt organ inom folkhälsa

www.naringslarasfn.se
Svensk Förening för Näringslära, en intresseorganisation för verksamma och intresserade inom området kost och hälsa.

www.nutritionistforeningen.org
Nutritionistföreningen, en ideell förening för nutritionister med syfte att främja nutritionisternas utveckling och kontakt sinsemellan.

www.drf.nu
Dietisternas riksförbund (DRF) är en yrkesförening för dietister. Förbundet arbetar aktivt med frågor som rör dietistyrket, vilka du kan följa på hemsidan.

www.kostochnaring.se
Kost och näring är en intresseförening för kostekonomer och andra yrkesverksamma inom ämnet.

www.nutritionsociety.org
The Nutrition Society, den största nutritionsorganisationen i Europa för de som har ett genuint intresse för vetenskap och nutrition i hela världen.

www.livsmedelsforeningen.se
Livsmedelsföreningen, ett nätverk för personer verksamma inom den svenska och nordiska livsmedelshanteringen. 

www.livsmedelifokus.se
Livsmedel i Fokus, en tidskrift som bidrar med kontakter och information inom livsmedelshanteringens alla delar, för alla som på något sätt sysslar med livsmedel.

www.snf.ideon.se
Swedish Nutrition Foundation, tillhandahåller vetenskaplig information om livsmedel, livsmedelsindustri och hälsa.

www.livsmedelssverige.se
Livsmedelssverige, en nätverksplattform för livsmedelsintresserade med aktuell information om våra livsmedel.

www.sp.se/foodbioscience
SP Food and Bioscience (tidigare SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik) utvecklar och förmedlar teknik för livsmedelsbranschens utveckling och konkurrenskraft.

www.li.se
Li (Livsmedelsföretagen) samlar de svenska livsmedelsföretagen och är de svenska livsmedelsföretagens intresseorganisation.

www.iotf.org
International Association for the Study of Obesity, globalt nätverk av akademisk expertis på området övervikt och fetma.

www.folkhalsoguiden.se
Folkhälsoguiden, innehåller mycket information om folkhälsa i olika former.

http://barn.halland.net/foodallergy/fa_frameset.htm
Pharmacia & Upjohn i samarbete med EFA, bra information om allergi och intolerans mot mat.

Chalmers - Institutionen för livsmedelsvetenskap
Livsmedelsvetenskap, Chalmers tekniska högskola, här arbetar jag som doktorand. Jag följer barn i en observationsstudie och tittar på samband mellan deras kost och allergiutveckling; mina kollegor arbetar med nutritionella och biologiska, men också fysikaliska och tekniska, aspekter av livsmedel.

Karin Jonsson Nutrition